Skoči na sadržaj
Naslovna » Sudbinski brojevi

Sudbinski brojevi

Matematičari, numerolozi, teolozi, ali i mnogi drugi već vekovima pokušavaju da proniknu u skrivena značenja brojeva, tj. kodove koji se kriju iza datuma rođenja ili drugih cifara koje su povezane sa životom pojedinca. Tako se došlo do fenomena „anđeoski broj“, „sudbinski broj“ i drugih.

Brojevi su sastavni deo čovekovog života. Od momenta rođenja, tj. datuma i sata rođenja, pa do datuma koji će se naći na nadgrobnom spomeniku, vođeni smo određenim ciframa. Svako veče navijamo alarm kako bismo se narednog jutra probudili u određeno vreme. Ponekad smo opterećeni brojevima na vagi za merenje, a ponekad stanjem na bankovnom računu. Bilo kako bilo, brojevi igraju vrlo značajnu ulogu u životu svake osobe.

Astrolozi se bave zvezdama, a numerolozi proučavaju i povezuju odnos brojeva sa karakterom neke osobe, ali i sa važnim životnim događajima u njegovom tj. njenom životu. Veruje se da brojevi mogu da daju uvid u nečiji karakter i sudbinu, da nose određenu poruku, ali i da mogu da čoveka usmere na pravi put.

Dakle, izračunavajući sudbinski broj, prema verovanju, možete da dobijete odgovor na pitanja koja vas muče, da odaberete dalji smer svog života, tj. da saznate kakva vam je sudbina. On vam pokazuje i koje delove svog karaktera treba da razvijate i koristite da bi vam život bio ispunjen, tj. da biste bili srećni i zadovoljni.

Kako se izračunava sudbinski broj?

Postoje dva načina da izračunate sudbinski broj.

Izračun sudbinskog broja po datumu rođenja

Prvi način je baziran samo na ciframa. U tom slučaju, izračunavate ga tako što saberete sve brojeve datuma vašeg rođenja i na kraju ga svedete na jednu cifru. Ukoliko ste, na primer, rođeni 12. 09. 1976. godine, do svog sudbinskog broja dolazite na sledeći način:

1+2+0+9+1+9+7+6=35

Nakon toga, nastavite da sabirate cifre dok ne dobijete jednocifren broj.

3+5=8

Dakle, sudbinski broj osobe rođene 12. septembra 1976. godine je 8.

Izračun sudbinskog broja po imenu i prezimenu?

Drugi način da izračunate sudbinski broj jeste po imenu i prezimenu.

On se izračunava tako što se dođe do korenskog broja punog imena i prezimena svođenjem svakog slova na jednu cifru. Nakon toga se cifre saberu i svedu na jednocifren broj.

BROJ 1             slova                A, DŽ, I, J

BROJ 2             slova                B, K, NJ, R

BROJ 3             slova                C, G, L, Š

BROJ 4             slova                D, M

BROJ 5             slovo                N

BROJ 6             slova                S, U, V

BROJ 7             slova                O, LJ, Z, Ž

BROJ 8             slova                Đ, F, H, P

BROJ 9             slova                Ć, Č, E, T

Na primeru imena PETAR PETROVIĆ sudbinski broj se izračunava na sledeći način: P (8) + E (9) + T (9) + A (1) + R (2) + P (8) + E (9) + T (9) + R (2) + O (7) + V (6) + I (1) + Ć (9) = 8+9+9+1+2+8+9+9+2+7+6+1+9=80.

Zbir cifara koje odgovaraju određenom slovu je 80. Da bismo dobili jednocifren broj, sabraćemo 8 i 0. Dakle, sudbinski broj osobe koja se zove PETAR PETROVIĆ je 8.

Na našem sajtu možete da pronađete šta karakteriše osobu čiji je sudbinski broj 8, te kako se on odražava na prošlost, sadašnjost i budućnost, kao i na druge segmente njegovog tj. njenog života.

Ukoliko ste krštenjem dobili još jedno ime i njega treba da uračunate da biste dobili sudbinski broj. Ako ste u nekom trenutku života promenili ime ili prezime, važno je da znate da sudbinski broj računate po imenu i prezimenu koje ste dobili rođenjem.

U izuzetnim slučajevima, sudbinski broj može da se računa i po „novom“ imenu ili prezimenu, ukoliko osoba izričito želi da ono koje je dobila rođenjem potpuno eliminiše iz svog života. U tom slučaju, sudbinski broj proizašao iz imena tj. prezimena koje ste odabrali ili dobili udajom, pokazuje kako vi vidite sebe i kako vas ljudi vide. Dakle, ovaj broj može da predstavlja razvoj od osobe koja ste bili, do ličnosti koja ste postali ili koja tek želite da postanete.

Kao što smo naveli, sudbinski broj je obično jednocifren. Ipak, pojedini numerolozi tvrde da se, ukoliko računanjem dođete do broja 11, 22 ili 33, ne sabiru te dve cifre, nego da one predstavljaju vaš sudbinski broj.

Zaključak

Sudbinski broj nam je predodređen rođenjem. Izračunava se sabiranjem cifara koje čine datum rođenja i njihovim svođenjem na jednocifren broj. Drugi način da se dođe do sudbinskog broja jeste po imenu i prezimenu, gde svakom slovu odgovara jedna cifra. Veruje se da je u ovom broju sadržano sve što čini jednu osobu – njene vrline i mane, ali i životni put, tj. sudbina koja mu/joj je zapisana momentom rođenja.

Nakon što izračunate sudbinski broj, na našem sajtu potražite tekst o njegovom značenju.

Sudbinski broj 3

    Skriveno značenje brojeva oduvek intrigira matematičare, filozofe, teologe, mistike. Njihovom simbolikom se bavio i čuveni matematičar Pitagora, a danas brojni numerolozi pokušavaju da proniknu u… Pročitaj više »Sudbinski broj 3

    Sudbinski broj 5

      Dok astrolozi pokušavaju da otkriju sudbinu iz položaja zvezda, numerolozi se bave skrivenim značenjima brojeva. Njihova tajna simbolika vekovima intrigira matematičare, filozofe i druge mislioce,… Pročitaj više »Sudbinski broj 5